Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bloemenhulde te brengen. Dat gebeurd ~, schelde nij om madeira en sandwiches en gaf zich over aan den wellust weer thuis te zijn

on hZfftunt Streeue 2iin hand een9°ude«étui op het tafeltje naast hem... hij nam het op en glimlachte. Hé, van Lizzy. Aardig schilderesTe9 Leuke uren gepasseerd, malle brieven ... dat was toen net m dien tijd van Joopie Duurkoop. S

?tóch Z T t" maUi9heid • • • Toen was

t tóch erg> voor ^ joopie had ^ h d

van Indië gemaakt. Hij had zóó gehoopt, dat ie nu eens onoverwinlijk zou zijn .. dat was het

nW9MWat hCm int?rCSSeerde' al duIdde hij het

n et. Maar ze was ook gezwicïit als de anderen als

ajdeandere^alsWmyM^^

was en dne kinderen had, een tweeling er bij. Hij

geweest. In Scheveningen. Hij, de zoon van een hSc T' df V3der lan haar drie op den

outrance. Toen samen naar Parijs. Bah! Wat een walg! Kn daarna haar onbeschaamde nalooperij tot m zijn moeders huis... Neen, die twee waren

waLan ~ * I ^/thij'n°9nietP^cieshoe. Anders waren ze wel. Vrouwen van de wereld in ieder

Saan ^t^1^^»1^nem aan. De moeder was veel interessanter. Wat

n berusting en levenswijsheid in haar vollen glim-

Sluiten