Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zouden staan. Maar even daarna juichte het van binnen weer:

„Wat een wereld! Wat een wereld'" Nu stond ze maar stil en het alles in zich vloeien. tWas als eengewijde stonde, maar ze wisthetniet. Ze voelde aUeen maar hoog en mooi en zóó rustig! Zóó rustig! Hoelang ze gestaan had!

' EChrfe|k!"ePiCmand V3nUit deanderekamer; Ze schrikte even. „Moeder!"

Dan, met een sprong, was ze bij Magda. „Moeder, Moeder! Hoe heerlijk, alles."

zelve C Cn laChtC ^ WaS stralcnd aIs de zon

^^P^S'^nerdezezichdenvorigenavond,

„'kZal de bloemen eens halen", zei ze vroolijk. „Zoo n fnssche, lekkere morgengroet."

Ze het even, haar vinger tegen het kraantje, het water er over spritsen - en bracht ze binnen ..

„Zoo n snoes, om ons zulke mooie bloemen te sturen.

A ZCi de moeder erastia->» Je moet je woor¬

den beter overwegen.

Ze keek verwonderd.

„Ja," zei Magda, „als je je zooiets liet ontvallen

Sluiten