Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Inderdaad om beiden vrouwen den tijd te geven wat bij te komen van het vermoeiende kijken en misschien ook naar hem te verlangen; wie weet/ . Magda leunde achterover en sloot de oogen. In haar was een vreemd en wreed gebeuren, een loslaten van wat lang dierbaar was en gedacht voor altijd. Er was als een scheuring van haar zelt, als een breking van haar wil, als een moeüijk zich buigen voor een vermeend snel naderend onver-

mlChristyChad de oogen wijd open en werd zich voor 't eerst bewust, hoe mooi VanWeele was.

Zijn bijna ontvleesde boetelingenkop met de tanatieke oogen kon ze niet zien.

Ze zag zijn rug, de breedemannenschouders.zijn fijnen nek, waarin het haar breed golfde.

Toen was er in haar iets nieuws en weeks, iets als moest ze lachend huilen, toen zwol in haar de weeë vreugd van eerste, onbewuste lierde.

Nu zag ze de avenues niet en de menschen niet, nu zag ze alleen zich zelf als een pasgeboren vrouw, als een nieuwe, die curieus en meelijdend haar vroeger zélf beziet. , ,

Voor 'teerst vreesde ze, dat haar moeder de oogen open zou doen en voor 't eerst schaamde ze zich voor een gevoel, dat tóch mooi was en vrij

van begeerte. , .

Van Weele met 'n hoofschen tik aan zijn pet

Sluiten