Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waarom weg? Wat kon haar die man zijn? Ze onnerr^elrkr153'1 ^ afflebakend' stren9 «

,,'t Is naar," zei ze. „We zullen eventeleprafeeren. ö

Christy sprong op. „Ja niet, we gaan maar terug. Die arme Marijke.

Magda's oogen schoten vol tranen. „Die arme " zei ze en ze dacht aan zichzelf en aan Christy. Aem Christy ook, maar niet meer allereerst en dat verweetzezich. Christy had werkelijk, dacht ze, alleen aan Marijke gedacht; ofscheen ook haar „Zonneherst plotseling als een veilige, zoete haven?

„lerug? vroeg Magda, meesterlijk haar eiaen drang verbergend. „En onze reis? Je plannen? Je hebt nog niets gezien.

,,'t Kan me heusch niet schelen, Moeder. Ik wil liever naar huis, naar Marijke."

De volgende gedachte verzweeg ze. Misschien had ze haar niet eens kunnen formuleeren, maar

v?am, , d3310? neer: en hem weerzien.

Magda dacht even na.

„Zooals je wilt dan, als je er maar geen berouw over hebt.

Christy vloog haar om den hals.

„Nooit, Moeder, nooit, hoor!" Toen snikte ze het uit en nu was er voor Magda geen twijfel meer.

Van Weele had inderdaad een briefje uit Hol-

Sluiten