Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

land gekregen.. Mevrouw Schennema vroeg hem dringend te komen. De Schennema s waren oude ffi, maar daarom hield Van Weele met van hen. Bovenal waren ze voor hem een „geval.

Een zielig decadente familie, zooals er-uii het Noorden, door eeuwen van mist en kleinzieligheid, na het eindelijk ontwaken tot bewustzijn, zoovele zijn. Een van die armzalige rijke famihes, wier fatsoen haar geluk in den weg staat. Waar de kloof ££d£i ouders en kinderen verstandelijk zóó aroot is, dat overbrugging onmogelijk is. 9 De Schennemas waren wèl het prototype van een moderne neuropathische familie. Run, de oudste, was in een baloorig moment naar Zweden gegaan omheÜgymnastiekte eeren,mderdaadom vrij te zijn, en de vrijheid niet kennend, had ze deze niet gebruikt, maar misbruikt.

De jongens waren niets geworden, leefden vreemdeneenzelvigmetvrouwen,evenzonderhng.

^EndSBeterde jongste, was een harteloosnaar liefde zoekende. Bang om alleen te leven was ze, maar ook de tweezaamheid durf de ze niet aan, omdaTgéén man genoeg begreep het „egoïsme a deux." dat zij zocht. , *

De egoïsten, dat voelde ze wel, waten dat voor zichzelf; bij die bleef ook zij „de andere; de altraten, Ervoor was ze bang, bang als voor iets

Sluiten