Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wachtend op wat nu komen ging, bedacht hij, hoe vreeselijk het zou zijn om ééns tegenover zoo n oude vrouw te zitten, die de zijne zijn zou. En oud worden ze allen eens, ook Christy...

„Ja", zei zij toen weer, „ze wacht een kindje en

gauw." t! .

„Nu moet ze toch trouwen.In onze familie is nog nooit een schandaal voorgekomen. Die kerel heet Mc. Ferguson, ik heb getelegrafeerd, geen antwoord. Wat nu?"

Hij dacht even na, voelde het dreigend gevaar van een missie, wilde zich perse daaraan onttrekken en zei toen: ,,'t Beste is, dat u naar Adena gaat, dat is een flinke doortastende advocaat; zulke dingen gebeuren best zakelijk. Maar wat doet

Betty?" ,

Als ware ze geroepen, zoo stond ze daar, ongemerkt gekomen door den grooten tuin, nu in het volle zonlicht tusschen de open deuren.

„Jij?" zei ze en drukte Van Weele de hand, „jij

Chummy!" .

Bij den ouden bijnaam lachte hij stilletjes en in zijn blik was iets als staren naar een ver verleden. Betty — wat een ontzettend nieuws.

't Was de eerste maal, dat hij het gebeurde aanvoelde. Betty huüde even zachtjes voor zich heen.

„Kom, kom", zei de moeder, „de dood is het ergste niet."

Sluiten