Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mevrouw Schennema, de kaart, die vertelde van Rini's dood.

Dat was een vreemd moment geweest.

Magda en mevrouw Schennema waren schoolvriendinnen en zagen elkaar nog eenmaal inhet jaar uit oude heve sleuren ook wel uit de behoefte, die beiden hadden, om het verleden niet af te snijden.

En nu was Rini dood. Het trof Magda, die voor Rini nooit iets gevoeld had, als iets, dat haar zelf overkwam. Ze keek naar Christy, bedacht, hoe dat ook mogelijk geweest was en voelde ineens al het warme, zorgelijk behoedende van vroeger... Voor 'teerst sedert beider thuiskomst was ze naar Christy toegegaan met meer dan de vormelijke moederliefde. Maar opeens het ze Christy los en zei: „We kunnen daar misschien dien man ontmoeten: dat is een oude vriend van de Schennema 's." Iets in haar stem was verijsd.

„Heerlijk!" juichte Christy. Toen, haar moeders strakke gezicht ziend, zei ze kregel: „Heeft u iets tegen mijnheer Van Weele? U kon hem in Brussel al niet goed lijden!"

Nu moest Magda wel antwoorden.

„Tegen hem? Niet meer dan tegen ieder en anderen Don Juan."

Het woord sneed, was bedoeld te slaan en sloeg.

Christy stond even ijskoud en hard, toen zei ze: „Bent u niet onrechtvaardig?"

Sluiten