Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ze was genoeg vrouw van de wereld om 't zóó te begrijpen.

„Mijnheer Van Weele, dan zal ik u niet meer zien, want Marie Anne woont nogal ver. Dus tot ziens..." En lachend, overmoedig, voegde ze er aan toe: „Nu moest ik eigenlijk bang voor u zijn, niet, voor zoo'n Don Juan?"

Magda zat op heetè kolen. Ze begon het gevaar in te zien van Christy's opvoeding, die haar nooit met mannen in aanraking had gebracht.

Ze was wel bhj om haar inval Christy nu weg te sturen; dan zou ze met Van Weele praten...

De deur ging achter Christy toe.

„Mevrouw," zei Van Weele, „ik hoop, dat ik niet te ver gegaan ben met mijn uitleggingen, 't Was zoo'n èrg directe aanval."

„Ik moet u nog wel mijn excuus aanbieden en u tevens verklaren, hoe zooiets mogehjk was," zei Magda gedwee.

„Maar, mevrouw, ik verzeker u..."

„Nietwaar, Christy was altijd met mij alleen en had, vóór ze u in den trein ontmoette, nog nooit met een man gepraat. Vandaar dat ze den toon niet vond... Ik begin nu wel te vreezen, dat mijn opvoeding verkeerd was."

„Gelooft u in opvoeding? Waar niets is, misschien. Maar anders? Daar is atavisme, omgeving, de geest van onzen tijd, die zelfs door deklooster-

Sluiten