Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

muren dringt..."

„Ik heb haar verre willen houden van alle gevaar en 'k had 'thaar integendeel misschien moeten leeren kennen."

Van Weele begon het vervelend te vinden. Alleen met deze mooie, nog jonge vrouw, wist hij wel wat beters te doen dan paedagogische beschouwingen te houden. Hij keek haar aan en glimlachte zijn duivelschen ghmlach, waartegen nog geen vrouw bestand was geweest, omdat ze er achter zoeken verbittering door geleden leed en omdat iedere vrouw meelij heeft en geboren is om te troosten.

Hij voelde haar nieuwsgierigheid naar zijn glimlach, hij voelde haar afdwalen van het onderwerp „Christy" om tot hem te komen — en opeens had hij weer tegenwoordigheid van geest genoeg om op t juiste moment af te breken. Hij stond op en na een nogal bruusk afscheid ging hij heen, Magda in twijfel latend over alles.

Magda ging naar haar kamer en begon haar toilet. Ze Was nerveus en niet gewoon.

Bijna angstig wachtte ze Christy's komst. De toekomst vóór haar werd onzeker — en achter haar, als ze terug zag, zag ze het heele gebouw van haar opvoeding als een kaartenhuis. En toch meende ze nog goed gedaan te hebben. Ze zag wel in, dat Christy verliefd was, maar aan meer dan ver-

Sluiten