Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omdat de oppervlakkigheid hen niet voldoet. Maar opeens vond Magda den majoor wel héél erg vrij en toen als een openbaring beving haar de schrik, dat hij wel eens kon denken, dat Christy... Nietwaar: die man wist van haar en van haar groot avontuur met Van Woerden.

Hij kende Chris' vrienden en zusters; dezen en meer van haar vroegere kennissen hadden met haar zieke fantasie er zeker het noodige bijgemaakt. Zou dan alles niets geholpen hebben? Zouden dan die jaren van isolement tot niets geleid hebben? Ze bespiedde nu den majoor als een gevaarlijken vijand en kon bijna geen woord meer uitbrengen. Weg was de rust. Vóór haar zag ze nu een nieuwe toekomst, de toekomst der vergelding, die haar kind zou straffen voor haar fout. En Christy leende er zich zoo schitterend toe. Ze was zoo'n prachtige prooi, zoo heel makkelijk verdacht te maken met haar goedlachschheid en haar openheid. Wat was daar nu aan te doen? Moest ze nu zélf dat kind wijzen op al wat leehjk was in de wereld? Louis ging rond met de fondue.

„Neen", zei de majoor, „de echte fondue wordt niet gediend; in Zwitserland zet men die op een brandend komfoor op tafel en ieder lepelt er uit."

Magda voelde wel zijn bedoeling. „Jawel," antwoordde ze, „in heel intiemen kring, maar onder die categorie vallen wij nu niet, zooals we hier zijn."

Sluiten