Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Na zijn gebed en na dit alles overdacht .te hebben, voelde hij zich kalmer worden. Hij belde nog eens naar de garage, minder uit zenuwachtigheid nu, dan wel om den öjd te korten.

Den recepteur nog in de hand, hoorde hij het zachte glijden van den wagen en het korte, doffe stilstaan. Hij nam het kleine briefje van Christy, kuste het woest en borg het in zijn portefeuille; dan, met een ruk aan zichzelf, nam hij afscheid van zijn kamer en ging. Mevrouw stond in de gang.

„Mijnheer VanWeele, 't was toch goed, dat ik de freule boven het?"

„Goed? O, ja, natuurlijk. Mijn meisje komt, wanneer ze wil."

Sluiten