Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Klaar!" lachte ze en arm in arm gingen ze naar de restauratiezaal. Een glas rum bij de hors d'oeuvres bracht haar heelemaal op dreef en nu lachte VanWeele weer om al haar dwaasheden zijn lach, die altijd zijn gezicht even in pijnlijke plooi trok, als deed hij iets, dat ging tegen zijn natuur, maar die straalde uit zijn oogen, waar zij eigenlijk zetelde en alles verlichtte met een wonderlijken goudglans.

Christy was weer gelukkig. Hij lachte en dan was alles goed. Soms schrijnde even herinnering aan de eerste wond, maar dan zag ze naar zijn oogen en nam zich haar pijn kwalijk als een onrecht, hem aangedaan. Na de lunch gingen zij naar de tentoonstelling, 't Was de eerste groote expositie, die Christy zag. Daarna gingen ze naar het „Puppentheater". Dat viel tegen, dat was grof en weinig geestig. Maar ze genoot van 't Berner Dorfli, met de aardige meisjes in costuum, van de grappige dingen, die overal te koop waren en de manier, waarop ze aangeprezen werden. Ze zaten in de Montagne Russe en ze had ontzettend plezier in den tobogan.

In de groote zalen met machinerieën werd ze wat bang.

Al die dingen, waarvan ze niets wist en die hem zoo bekend waren, werden een beetje vijandig, en héél akelig vond ze de Roode Kruiszalen met gewonden van was. Voor haar was de oorlog iets,

Sluiten