Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gretigheid bij het doorlezen er van. Zijn hart sloeg als met mokerslagen en toen hij las, dat Magda misschien zou komen, was die zekerheid als een ontspanning. Onbewust verlangde Van Weele naar nieuwe emotie. Hij las Magda's brief nog eens en nog eens, hij probeerde achter ieder woord het andere te zoeken, dat deze moeder nog bedoeld kon hebben. Hij zifte uit dezen brief, wat voor Christy was en wat voor hem. Met zijn felle verbeelding werd dit gewone briefje een gloeiend verhaal van verlangen en begeeren en van Sehnsucht naar hem. Hij keek naar het bed, naar het slapende kind en als een misdadiger, die vreugde in zijn misdaad vindt, vouwde hij den brief op en stak dien bij zich. Toen eerst merkte hij de drie andere brieven. Hij herkende dadelijk het parfum en het schrift. Hij bekeek ze even, aarzelde, —* opendoen, niet opendoen — nam toen een lucifer en verbrandde het drietal ongelezen. Even later sliep ook Van Weele.

Den volgenden morgen was Van Weele al in de douchekamer, toen Christy de oogen opendeed. Dat was nog nooit gebeurd. VanWeele vroeg op! Ineens stond haar weer alles helder voor den geest, wat den vorigen avond gebeurd was en nu viel ze terug in haar kussens, voor 't eerst moe en loomontmoedigd. Ze hoorde Van Weele zachtjes neuriën: „Du, du liegst mir im Herzen" en ze werd er

16 Magda.

Sluiten