Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

koud van. Van Weele — en zingen en dan dat en zoo luchtig en onverschillig. Ze deed de oogen weer toe en dacht aan dien eersten dag, dat ze zijn ziel gezien had. Vreemd, die aanvallen. Maar dit was nu vreemder. Van Weele kwam binnen in zijn nauwen badmantel, een cigaret tusschen de lippen. Hallo! Weet je, dat je moeder komt? De jongen

aaf me daarnet het telegram.In mijnbad.nota bene!

Ze kan overmorgen al hier zijn." Na een poosje:

„Wat dacht je voor vandaag? Naar boven gaan/

't Is prachtig, weet je!"

„Och, neen", zei Christy loom. „Ik wil erg

graag eens een dag thuisblijven, maar... gaan

jullie maar." ....

Ze hoopte zóó, dat hij even een natuurhjke geste zou hebben, die zekere weigering inhield.

Maar Van Weele zei kalm: „Goed, kindje, blijt jij dan thuis - ik voor mij ga er uit, hoor.

Ze wÜde vragen naar Rosey Dolhain - maar dan weer vond ze haar hst flauw en haar jalouzie minderwaardig.

Even later zei hij: „Weet je, dat Suus van Dilkn van Henry weg is? Rosey vertelde het gister. Hij was van een ander meisje gaan houden. Z,e is uit zichzelf gegaan."

Christy begreep ook later nog niet, wat haar zoo fel had doen uitvallen. Voelde ze haar rust en geluk bedreigd?

Sluiten