Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ze wist wel, dat, als ze nu wilde, ze alles gedaan kon krijgen — en ze haatte hem en vreesde hem.

Christy schonk thee. VanWeele sprak over het laatste succes van Ewers „ Alraune". Magda had het ook gelezen, vond het prachtig. Toen zei Van Weele, met meer dan familiale vrijmoedigheid: „Dat dacht ik wel. Dat moest u mooi vinden. Pervers a souhait."

Christy keek van d'een naar d'ander! Ze vroeg zich af, wat Magda nu ging zeggen en was verbaasd, dat er niets kwam. Dan zei ze: „Kunt u mij dat boek leenen, Mama? Ik zou 't wel graag eens lezen."

„Waarom?" vroeg Van Weele en dan met zijn boozen glimlach: „Omdatikgezegdheb.dathetpervers is? Lieve kind, dergelijke sentimenten groeien van binnen naar buiten; als je ze van buiten naar binnen wilt werken -* ach neen, Christy — jij bent niet pervers — en dat is misschien ..." Hij hield plotseling op, merkende Magda's aanwezigheid.

„Neen", dacht Christy hardop, „ik ben niet pervers, is dat heel erg?... Maar laat me dan Alraune lezen en Marie Madeleine."

„Dat is verouderde stof, kindje. Wie leest er nu nog Marie Madeleine? Lees Rainer Maria Rielcke, Laures Malte Brigge of, als je dan perse pervers wilt worden: les chants de Maldoror. Dat is je ware. Hevig uitgekleed door de heeren moralisten. On

Sluiten