Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoude ik van vreugdige,

vredige dingen Zingen, een lachje

van spot om den mond? Zoude ik zoo luchtige

liedekens zingen, Zoo ik hier binnen

de vreugde vond?

Sluiten