Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPEL?

Zoo komt er nooit een eind aan 't geven Ik geef — maar wat ik geef, blijft mijn...

BOUTENS.

Of ooit mijn ziel heeft liefgehad? Wie zegt, wat liefde is? Maar ik droeg lang een gouden schat Van liefde — of ik en weet niet wat — In ziels geheimenis.

Ik heb, gelijk een gierigaard,

Mijn schatten opgetast,

Ik heb gewoekerd en gespaard,

En 't goud, dat nieuwen rijkdom baart,

Het werd me een gouden last

Soms heb ik in één uur, één kort, Kort uur mijn gansche goed Verkwist en alles onverkort En zonder dingen uitgestort Uit 's harten overvloed.

3

Sluiten