Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZOO WIE KLAGE....

Gaf mij ooit in vroeger stonden Haat of onrecht stof tot klagen Over andrer menschen zonden?

Ik geloof het nod. Of miskenning? Zoude ik vragen, Om gekend te zijn, wier stage Zorg bestond in 't veilig dragen

Van 't incognito?

Die mij tegenwerken willen,

— Zijn ze sterk of zwak, om 't even Zoo ze werken, ze verspillen

Ijdellijk hun kracht. Wie kan mij, die in dit leven 't Streven zelf heb opgegeven, Wie den stille tegenstreven,

Die niet streeft of tracht?

Hebben lasteraars verstoken,

— Doelloos of wel overwogen — Achterklap van mij gesproken?

Dat is hunne zaak;

Sluiten