Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WIJ.

God, Gij hebt mij de vrijheid gelaten, U te beminnen of U te haten, U te loochenen liet Gij mij vrij, U te aanvaarden vergundet Gij mij.

Daarom ook gaaft Gij mij, God, geen teeken, Dat niet mijn twijfel kon tegenspreken — Hebt Ge in mijn hart U geopenbaard? Spraakt Ge?.... Hoe wist ik, dat Gij het waart?

Hebt Gij mij, Heer, Uw handschrift gezonden,

Dat ik Uw wil daaruit weten konde?

Of Gij ook brief en zegel zendt,

Wie kan herkennen, hetgeen hij niet kent?

Dus ik ben vrij, Uw bestaan te aanvaarden Of te verwerpen voor andere waarden, Vrij, Uw bedoeling met mij te verstaan Of mijne eigene wegen te gaan.

Sluiten