Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DEUS CARITATTS.

Mijn leven is doorwrocht van deze sterke genade dóór en dóór. Rabindranath Tagore.

Mijne begeerten stijgen,

Mijn wenschen velerlei, Tot U, maar met Uw zwijgen

Bewaart en redt Gij mij; Wat ik van U ontving,

Of van U zal ontvangen, Ge ontzegt mij mijn verlangen

Met harde weigering.

Of 'k drentelend mijn dagen

Verdoe in 't aardsch gewoel, Of opwaak om te jagen

Naar U, mijn eeuwig doel, Gij houdt Uw aangezicht

Mij zonder mededoogen Verborgen en mijn oogen

Voor Uw genade dicht.

Sluiten