Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GETHSEMANÉ.

„In jenen letzten der Nachte."

Jezus, den laatsten der nachten, Ging naar den hof der olijven, Liet zijn discipelen blijven Buiten de duistere gaard; Toen koos Hij drie uit hun midden, Met Hem te waken, te bidden, Maar door het bidden en wachten Werden hunne oogen bezwaard»

Kon dan niet één met Hem waken? Eén in die smartelijke uren Met Hem de droefheid verduren Van Zijn verwerping, Zijn smaad? Moest Hij, dien zwartsten der nachten, Eenzaam den kruisdood verwachten, Eenzaam de bitterheid smaken Van den triomf van het kwaad-?

Sluiten