Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'k Wil bij Uw droefheid verwijlen, In Uwe smarten verzinken, Gij, die den beker moest drinken, Die de verzoening ons bracht, Wie zal de angsten doorgronden Van deze nachtlijke stonden? Wie zal de duisternis peilen Van dezen duistersten nacht?

Sluiten