Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HEMEL.

Ik vroeg: Waar woont Gij, God? „In mijnen hemel." Ik vroeg: Waar vinde ik dien? Toen sprak Zijn mond „Mijn troon is boven zon en stergewemel In eeuwigheid gevestigd en de schemel Voor mijne voeten is dit aardsche rond."

.Ik sprak: Voorzeker, Heer, maar ach, mij blinde, Zijn deze woorden vreemd en leeg van zin. Waar kan mijn hef de Uwe liefde vinden? En God sprak: „In uw hart, mijn welbeminde, Zoek mij aldaar, ook daar, daar woon ik in."

Sluiten