Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CIO CHE M' INCONTRA.... UJit Dantes „Vita Nuova".

Al wat mij vreugd, al wat mij droefheid scheen, 't Sterft, als mijn oog, o, schoonste vreugde, u ziet, In uw nabijheid leeft de liefde alleen, Die fluistert: „Zoo u 't leven hef is, vlied."

En, waar ik wankel aan de wanden leen, Toont mijn gelaat mijn staat, mijn kleur verschiet En: „Sterf," hoor 'k in mijn waanzin zelfs desteen Der wanden roepen, dronken van verdriet.

Wel schuldig hij, die mij aldus aanschouwde, Die mij in dezen droeven toestand zag, En mij zijn troost, zijn deernis zou onthouden, Die deernis — door uw wreeden spot verslagen, Waar ze verwekt werd door de smart, die lag In de oogen, die slechts dit: te sterven, vragen.

Sluiten