Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONRECHT.

Die een roeping heeft in 't leven, Hij moet onrecht kunnen dragen, Want dat is de toets des Heeren, Of ge Hem zoekt, of u zelve.

Zoo ge alleen u zelve lief hebt, Als een vonk, die in 't kruit valt, Zoo verwoestend en verterend, Valt het onrecht in uw ziel.

Zoo ge uw zaak en die des Heeren Liefhebt, die ten strijde u opriep, Maakt hel onrecht u geruster En ootmoediger en trouwer.

Naar Bj. Björnson.

Sluiten