Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GODS EER UIT DEN KOSMOS.

Psalm 19.

De groote lichten, die in *t luchtruim branden,

^Verkondigen Gods eer, De heemlen roemen 't werk van Zijne handen

Met keer en tegenkeer. De eene dag brengt aan den ander sprake,

De nacht-zal aan den nacht De wijsheid iZijner wegen kenbaar maken

In 't werk door Hem volbracht.

Daar is geen woord of klank of hoorbaar teeken,

Hun stem geeft geen geluid, Nochtans gaat tot het eind der hemelstreken

Sprake en kennis uit; Over de gansche aarde gaat hun rede

Tot waar aan 's werelds end God voor de zon een tent schiep, diep beneden

Den grens van 't firmament.

Sluiten