Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vanwaar, gelijk een bruidegom gerezen,

Die 't slaapvertrek verlaat, Hij als een held in 't spoor, hem aangewezen,

Verheugd zijn wegen gaat. Zijn opgang is aan 's Hemels eind, zijn dalen

Aan 'shemels ander eind: Niets is verborgen voor den gloed der stralen,

Waarmee hij de aard beschijnt.

Volkomen is de vaste wereldorde,

Door 's Heeren hand gesticht, Die den onwetende doet wetend worden

Met klaar en waar bericht Van Zijn rechtvaardige, eeuwig wijze daden

En Zijn volmaakte wet. Rein is de vrees van hem, die op Gods paden

Zijn schreden heeft gezet. -

Zoeter dan honing, leekend uit de raten,

Begeerlijker dan goud, Is mij mijn God, Uw wet, en groote bate

Vindt hij, die ze onderhoudt. Ik vind mijn vreugd in 't volgen van Uw wekten

En — zoo ik schuldig ben — Spreek Gij mij vrij van de verborgen smetten

Van 't kwaad, dat ik niet ken.

Sluiten