Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ROEPING.

Wee den dwaas, die het onbereikbare wil bereiken,

den eerzuchtige, die werkt hetgeen hij niet vermag. Verstandigen en sterken gaan des morgens aan

hun weloverwogen taak, genieten des nachts hun

welverdiende rust: Hij zit gebogen over zijn arbeid, hij verspilt zijn

uren dag aan dag.

Zoo God mij een taak heeft gegeven, die mijne krachten te boven gaat, zoo heb ik Zijn roeping niet aanvaard.

Ik zal zoo dwaas niet zijn, het onbereikbare te willen bereiken,

noch ook zoo eerzuchtig dat ik, niet doende, hetgeen ik doen moest, mij zoude overwerken aan werk, dat ik niet verricht.

Het werk, waartoe God mij riep, ik heb het in opperste lichtzinnigheid verlaten voor dat, dat voor mij lag,

Sluiten