Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat er voor mij niet op aan komt, dat ik doen

kan en laten kan, al naar het mij lust. Ik doe, hetgeen ik doe.

Soms alleen, in mijn uren van verpoozing, — want zoo zorgeloos is ook de meest hchtzinnige niet, of zoo nu en dan in ledige oogenblikken zullen zijn gedachten van zelf zich keeren tot hetgeen alleen beteekenis voor hem heeft — vraag ik spelenderwijze haar de taak, die God mij heeft gegeven,

en achteloos strekt mijn hand zich uit naar het werk, dat ik niet als het mijne erken.

Mijn God, zoo Gij wilt, dat Uw taak door mij verricht worde, Gij zult die zelf ter hand moeten nemen.

Gij zult mij moeten vervullen met een zoo heftig verlangen naar mijne ledige uren, een zoo heilige ijver voor mijn spel, dat ik alles, ook mijn dagelijkschen arbeid daarvoor vergeet.

Als dan mijn spel gespeeld en mijn taak voltooid zal wezen, dan zal ik ook erkennen, dat Gij mij daartoe geroepen hadt.

Sluiten