Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DUISTERNIS.

Mijn duisternis is vol van Zijne verborgenheid en

mijn stilte van Zijn zwijgen. Met het verlangen naar Zijn bijzijn heb ik mijne

eenzaamheid gevuld. Mijn honger en mijn dorst stil ik aan den disch

van Zijn begeeren. Zijn gemis maakt mijn armoede rijk.

Zoo ik tot Hem riep in mijn droefheid, Hij antwoordde niet,

Zijn gelaat hield Hij voor mij verborgen,

maar ik wist, zoo ik glimlachend opzag tot Zijne verborgenheid, dat het glanzend mysterie Zijner liefde mij alzijds in het duister omgaf.

En zachtjes voelde ik mijn glimlach opgaan in de « oneindige teederheid Zijner goddelijke ironie.

Mijn God heeft zich voor mij verborgen gehouden. Hij heeft zich jegens mij in het ongelijk willen stellen,

Sluiten