Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Triene.

En hoe oud was U, moeder, toen vader U vroeg om z'n vrouw te worden? Eerlijk uitspreken, hoor.

Martha (aarzelend).

Ik? Och ik weet het warempel niet meer.

Triene (plagerig).

U wilt het niet zeggen, jawel, dat zult U vergeten zijn. Kan je denken.

Martha.

Ik was negentien jaar, toen vader aanzoek deed om m'n hand. Ben je nu tevreden?

Rubert.

En twintig, toen je m'n vrouw werd.

Triene (lachend). Hoor je het wel Wouter. Ha.... ha.... ha....

Rubert.

Wat heeft Wouter daar nu mee te maken?

Triene (verlegen). Och, ik zei het maar zoo.

Derde Tooneel.

(Er wordt aan de deur geklopt] Wouter.

Daar zul je de bloemenmaaksters hebben.

Triene (opent de deur.)

Sluiten