Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

je wel, baas en vrouw en ik hoop, dat u van het huwelijk lang getuige moogt zijn en veel plezier van mag beleven en de jonge dochter ook alles best en goed hoor, tot in lengte van dagen.

Martha.

Geef Geert een glas wijn, Triene!

Geert.

Daar zeg ik geen „neen" op. (Trien schenkt in en moeder Martha presenteerd haar een appelbol.

Geert (drinkl-grelig.)

Dank U wel! (zich de borst streelend) hé, dat smaakt.

Wouter.

Je schijnt ze wel' te lusten, Geert.

Geert (boos.)

Mag 'n arm oud mensch ook niet, eens 'n versnaperingetje hebben?

Rosalie (plagerig).

Arm? Nou Geert, 't zal met jou wel schikken.

Geert (teemerig).

Onze lieve Heer laat je gezond meisje, maar de zaken gaan slecht den laatsten tijd en dan, de beenen willen niet meer mee, - Geert wordt oud.

Wouter.

Ga dan stil leven, wat doe je bij weer en wind bij den weg.

Geert.

Stil leven, je hebt mooi praten, dat zou ik doen,

Sluiten