Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als ik 'n rijke zoon van »Welgelegen« was, maar nou ik ben blij dat ik het leven heb.

Triene (spottend.)

Moet je hooren! O, wat heb ik 'n medelijden

met je arme ziel.

Geert.

Is er niets voor me te verdienen?

Triene (driftig.)

Mensch, dat heeft moeder je immers al gezegd. Hoe kun je nu nog denken, dat we op 'n feestdag als vandaag garen en band zullen koopen,... ha... ha ... ha ...

Geert (loert naar de fijne tafel.) Dan maar weer verder op, menschen!

Wouter (houdt haar z'n hand voor.)

Zeg oudje, wat zie je in de lijnen van m'n hand?

Geert (somber.) Niet veel goeds, jongeheer.

Wouter.

Wat?

Triene (lachend.)

Och Wouter, schei toch uit met die gekheid, laat 'k oudje gaan.

Geert.

Gekheid? Dat zegt U maar zoo? Wil ik je de kaart es effentjes voor leggen?

Sluiten