Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wouter.

't Is toch sterk.

Rubert.

Ik geloof, dat die kaartenkol aardig pimpelt, dat kun je wel aan haar neus zien.

Triene.

Hé, ik wou dat ze vandaag maar was weggebleven, ik weet 't niet, maar 't is net of er iets heel treurigs zal gebeuren.

Wouter.

Juist nu, omdat die tooverheks er geweest is, kom, kom Trieneke, daar ben je nu toch te verstandig voor. Om een mooien dag als vandaag, nu alles vreugde en vroolijkheid is, de liefste wensch van je ouders op 't punt staat vervuld te worden, dat Greta en Jules een paar zullen worden, mij te laten bederven door zoo'n kletswijf. Dat is die heele Geertemoei met haar rooden neus niet waard.

Rubert.

Juist mijne meening Wouter; ik denk dat die oude tooverkol boos was, omdat ze de vrouwen geen lintjes en strikjes kon verkoopen, hier allerlei onzin is gaan vertellen, om jelui bang te maken. Kijk, nu moet je Trien eens aan zien. Ze is heelemaal in de war.

• , Triene (huiverend) Ja vader, ik weet 't niet, maar 't is net, of er iets vreeselijks boven ons hoofd hangt.

Rubert.

Kom, kom, wat is dat nu. Anders zoo'n flinke

Sluiten