Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Allen.

Hoera! Lang zullen ze leven! (wederzijdsche begroetingen.)

Martha (bedrijvig).

Kinderen, ga jullie allen zitten, (ze zetten zich.) "Wat kom jelui laat.

Wouter.

Ja, we werden al ongeduldig.

Rubert (opgeruimd).

Kom Triene, schenk nu maar ereis gauw in. (Triene schenkt in).

Martha.

Kijk ereis rond, Jules en Greet. (ze doen zulks). Greet (opgetogen).

O moeder, wat mooi! Wanneer is dat gebeurd? Daar hebben we nou heelemaal niets van gemerkt, die ooiijkers toch, om dat zoo stilletjes te doen.

Rubert (stopt 'n versche pijp).

Triene en Wouter hebben dat stillekens bedisseld. En.... Ze hebben eer van hun werk.

Triene.

Ja wel, maar vader, nu vergeet U de bloemenmaaksters. (zij wijst op de meisjes, ze presenteert intusschen gebak, door Wouter geholpen, er heerscht een vroolijke stemming.)

Rubert.

Neen, neen, stellig niet, die lieve rozenmaakstertjes hebben ook het hare er toe bijgedragen om het hier

Sluiten