Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoo feestelijk en gezellig mogelijk te maken, (heft z'n glas op). Daar ga jelui kinderen (allen drinken).

Wouter.

Op jelui geluk. (Allen heffen hun glas op en zingen:)

Zij leven lang, zij leven lang, Zij leven, leven lang.

Jules.

Dank jelui allen, goeie vrienden.

Geert.

Ja, ook ik bedank jelui hartelijk.

Wouter (vroolijk).

En nu het bruiloftslied. (Allen zingen, nu op de wijze: Schilder ik wou me zelf graag zien).

Bruid en Bruigom, uw geluk Is hetgeen wij wenschen. Nooit en nimmer treft U leed, Of verdriet der menschen. Neen, het ga U voor den wind, Altijd vroolijk, welgezind, Slijt ge zoo Uw dagen, Ge zult nimmer klagen.

Lang leve Jules en Gretfc! Zij leven lang!

(Onder het roepen wordt er geklopt, daar men het niet hoort, wordt het kloppen sterker, plotseling gaat de deur open en treedt de dorpspastoor binnen, een oud eerwaardig man, hij ziet er heel ernstig uil.)

Sluiten