Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden geroepen, Er is oorlog, (allen hevig ontsteld, roepen:) Oorlog! Oorlog!

Pastoor.

Helaas, ja, mijne arme kinderen. Altijd als jelui met je verdrietelijkheden en je bezwaren bij mij kwaamt, heb ik je met raad en daad bijgestaan voor zoover het in mijn vermogen was. (wanhopig) Maar nu sta ik machteloos, tegenover dit vreeselijk leed.... kan ik niet helpen.

Greta (barst in schreien uit). Jules, moet jij dan ook weg?

Jules (wanhopig).

Je hoort wat mijnheer de Pastoor daar even gezegd

heeft, Greta! Ja ook fk moet mee strijden voor

het vaderland. (Hij strijkt haar over de haren).

Greta (woest),

'Jij ?.... En pas zijn we voor God en de menschen bruid en bruigom geworden, de geboden zijn afgelezen, nog twee weken en we zijn man en vrouw ...

En nu zou je van me weg moeten, nu ons huisje wacht? Neen, dat is al te wreed. (Zij klemt zich aan Jules vast, moeder Martha weent tegen de schouders van Triene geleund, het klokgelui duurt steeds voort).

Wouter (somber). Hoort, daar roepen ze ons! O, nu moet ik denken aan jaren geleden, toen ik nog een kleine jongen was. Slager Boom maakte toen met een vetten paaschos, versierd met bloemen en linten een omgang door het dorp. Voor het beest ter slachtbank werd geleid, moest het aan de menschen vertoond

Sluiten