Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pastoor.

Doe je plicht, Jules en Wouter, wij zullen over de vrouwen waken.

legende Tooneel.

Heuvelman, een oude boer, leunend op een stok, komt ontdaan en vreeselijk onder den indruk, op.

Heuvelman.

Wouter, Wouter, jongen Wat vertellen ze

toch? (Hij klemt zich aan hem vast.)

Wouter (somber). De waarheid, vader.

Heuvelman (schreiend).

De veldwachter kwam hij me: »Ik moet je zoon hebben.« Zeit ie. (Hij veegt zich het gelaat met een grooten rooden zakdoek af, spreekt erg opgewonden.) Ik vraag zoo, wat mot jij van me zoon hebben? Wouter, die goede jongen, geen kip zal hij kwaad doen, wat heelt • die nou met de politie te maken ?

Wouter (troostend).

Och vader, toch!

Heuvelman.

Ja, mijnheer de Pastoor, toen zeit me die vent »Hij moet er aan gelooven, 't is oorlog man, en of je goed of slecht bent, daar vragen ze niet naar. Hij moet mee met de troepen, morgen vroeg, (schreiend.)

O jongen, nu blijf ik alleen op die groote hoeve

Sluiten