Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heuvelman (rillend). Brrr, 't is guur vandaag, huiverig weer.

Rosalie (brengt hem het glas jenever.)

Kijk es, dat is goed voor je koude voetjes, ouwetje. Heuvelman.

Hoe is het met je vrijer meid? Hoor je nog wel eens wat van hem?

Rosalie (verlegen).

M'n vrijer?

Heuvelman. Ha, ha, ha, je hebt er zeker zoo veel.

Rosalie (boos). Ik? Wie zegt dat?

Heuvelman.

Nou kom.... wordt maar direct niet boos. Is het dan soms niet waar? 'n Knappe meid als jij bent, kan er aan iederen vinger wel een krijgen.... ha, ha, ha. Neen, ik bedoel dien langen jongen, Jef van Delden, daar ging je toch mee voor den oorlog.

Rosalie (onverschillig).

O, voor den oorlog, ja! Maar hij is naar het front gegaan en net twee keer heb ik een brief van hem gehad, dat was nog heel in het begin, nou is het al zoo lang geleden, ik krijg taal, noch teeken meer.

Heuvelman (drinkt z'n glaasje leeg.)

Dan zal hij wel voor de haaien wezen, meid. Nou

Sluiten