Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jij kan gemakkelijk een ander vinden, zooveel al je maar wilt, 't is toch jammer van dien Jef.

Rosalie.

Jammer... ja zeker! 't Is jammer van alle jongens, (Men hoort gerucht.) |É|

Tweede Toasieel.

(Harm de vrachtrijder komt binnen, groote zweep in de hand.J

Harm.

Middag zamen Trien geef me gauw 'n bran-

dewijntje, — 'k heb 't koud!

Rosalie (wil het glas op tafel zetten).

Harm.

Neen! Geef zoo maar op, staanders weg, 'k heb geen tijd. — Jongèn,- jongen, wat spant het daar ginder.

Heuvelman (hakkelend.)

Ja, ja, daar wordt 'n aardig vuurtje gestookt,

groote opruiming houden ze ... ha .. ha.. ha ..!

Harm (tot Rosalie.) "Wel wat ziet die man er uit, hij verwaarloosd heelemaal. Van d' eene kroeg loopt hij in de ander, — 't is toch diep treurig. Vroeger zulk een welgestelde knappe kerel.

Sluiten