Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geert (ledigt haar glaasje) Hé, hé, hé! Wat 'n knap, lief paartje zal jelui zijn. Rosalie.

Zoover is het nog lang niet. Hij ... zulk een deftig officier van zoo'n voornamen familie. .. ja ... die trouwt me daar een meisje uit 'n herberg, kun je begrijpen.

Geert (schuift Trien haar leeg glaasje toe) Geef me der nog een schatje.

Rosalie.

Als moeder er is.

Geert.

Hé, wees nou niet zoo kinderachtig, m'n schatje, ik zeg nog niet, dat jelui geen paartje wordt, jij bent zoo'n lief, knap meisje, hij kon waarachtig wel slechter.

(Rosalie schenkt nog 'n glaasje voor Geert)

Geert.

Dank je wel schatje! Och, en je moet maar denken, jou Jef is gesneuveld en met de dooden kun je niet trouwen, dat is nu eenmaal zoo.

Rosalie.

Als hij weg gaat, vergeet hij me toch.

Geert (poeslief) Jou vergeten? Neen hoor! Zeg krijg je mooie presentjes van hem, schatje?

Rosalie.

Ja zeker, maar wat heb ik daar aan, ik durf ze voor moeder toch niet te dragen.

Sluiten