Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jules.

En hoeveel zijn er niet met U, vader Heuvelmans, zwaar getroffen, die mede hun dooden betreuren (er wordt geklopt.) Binnen.

Tweede Tooneel.

(De pastoor komt binnen; ziet er bleek en armoedig uit.)

Pastoor.

Goeden middag, vrienden I

Heuvelmans.

Daar doet U goed aan, mijnheer de Pastoor, dat U eens naar den zieken man komt kijken. (Pastoor drukt Heuvelmans en Jules de hand.)

Jules.

Gaat Ü zitten, mijnheer de Pastoor, (deze doel zulks).

Pastoor.

En, vader Heuvelmans, hoe gaat het hier?

Heuvelmans.

Naar omstandigheden vrij wel, mijnheer de Pastoor. Ik mocht vandaag, zei de dokter, voor 't eerst weer eens opzitten.

Pastoor.

Komaan, komaan, dus gaat het toch vooruit. Jules.

Zeker, de dokter denkt, dat vader Heuvelmans er binnen een paar weken weer boven op zal zijn.

Sluiten