Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pastoor.

Waar is Jef?

Rosalie (gejaagd). Daar buiten, daar wacht hij op mij.

Pastoor.

Kalm maar, wees kalm, ikïal naar hem toe gaan en met hem spreken, mijn kind. Blijf maar zoo lang hier.

Rosalie (snikkend). O, als 't u belieft, mijnheer de Pastoor. (Pastoor af.)

¥ierde Tooneel.

Jules (ziet uit het raam).

Kijk, daar staat hij (tot Heuvelmans) Is u geschrokken, vader? Rosalie kwam ook zoo woest binnenstuiven, hé!

Rosalie (huilend)

Ik was zoo bang, Jules. Hij zag er zoo woest en wild uit. Zijn oogen rolden in z'n hoofd, 't Werd 'n heel oploopje, alle menschen bleven staan.

Jules.

Rosalie, je hebt niet goed gedaan, als de praatjes waar zijn.

Rosalie (woest)

Welke praatjes?

Heuvelman.

Dat je met den vijand heult, gij en je moeder.

Sluiten