Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geert.

Ja en dit moet U ook nog hooren, mijnheer Pastoor. Greta Rubert en haar zuster Triene zijn in het dorp terug. Ze zien er miserabel-bleek en sjoveltjes uit.

Heuvelmans.

Greet en Triene terug, wat zeg je?

Geert.

't Is waar hoorl Ze kregen zoo'n verlangen naar alles hier en — hoe goed ze het ook in Holland hadden, ze moesten en zouden weer naar het dorp terug, je zoudt alevel zeggen.

Pastoor.

Gelukkig, dat de meisjes hier zijn (drukt Heuvelmans de hand). Ik ga naar Daalemans, het beste met je, ik kom morgen bij welzijn terug....

Heuvelmans.

Dag mijnheer d'e Pastoor.

Pastoor.

Dag Geert.

Geert (kruiperig). Goeden dag, mijnheer de Pastoor.

/Pastoor af.)

Achtste Tooneel.

Geert (vleiend.)

Nu baas Heuvelmans, nu ben ik toch de overbreng ster van een blijde boodschap, hé!

Sluiten