Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Greta (schreiend.)

Ach, arme Jules,.... hoe vreeselijk (men hoort gerucht).

Heuvelmans.

Daar is hij!

Triene (gejaagd). Hij mag ons niet dadelijk zien, Greta, ga mee hier naast. (Willen beiden haastig in de naaste kamer gaan, doch Heuvelmans houdt ze tegen.)

Heuvelmans (ernstig).

Zeg me een ding, Greta 1 Jules is je Bruidegom, drie jaren lang. Wil je je belofte trouw blijven en hem, zoo verminkt als hij is, trouwen?

Greta (vol geestdrift).

Natuurlijk.

Heuvelmans.

Dan is het goed? Gaat nu gauw je gang maar, in de kamer hier naast, dan kan ik je Bruigom voorbereiden op dit groote, onverwachte geluk. (Beiden af, laten hun bagage liggen.

ESfde Tooneel.

Jules.

Hier ben ik weer! Hé, dat heeft moeite gekost om Trien en haar moeder te kalmeeren. Ik ben ook nog even bij Jef geweest. Je moet toch met zoo'n armen kerel medelijden hebben, met heel z'n hart hing hij ,aan die trouweloose meid. Ze is hem niet waard. Zoo'n allemansvriendin.

Sluiten