Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pastoor.

Hier is het geluk binnengekomen. Greta vereenigd met haar Jules, en ook Triene weer in ons midden. Maar daar ginds op «Zonheuvek is het zoo treurig gesteld. De kinderen schreien om moeder en de vader roept radeloos: »Wat zal er van ons worden? Waar moeten m'n arme schapen heen?« 't Is vreeselijk. De arme blinde man kan natuurlijk niet voor z'n kinderen zorgen en ieder heeft tegenwoordig genoeg met zich zelf te doen. Waar zullen ze blijven?

Heuvelmans (forsch).

Waar?.... Hier! Laat ze bij ons komen, het

huis is groot en Triene zal....

Triene (vol vuur). Met alle liefde voor die arme moederlooze kinderen zorgen. O, mijnheer de Pastoor, haal ze hier spoedig!

Pastoor.

Stil Triene, dat is de jeugd, die je zoo doet spreken. Weet je wel Heuvelmans, en jelui allen hier, dat je een ontzettende zorg op je neemt? Een blinde man en die kinderen te onderhouden en te verzorgen?

Greta.

Dat weet ik mijnheer de Pastoor. Maar we moeten barmhartig zijn en elkander helpen in deze treurige dagen, 't Is onze Christenplicht.

Jules.

Mijn goede moeder heeft me verteld, mijnheer de Pastoor, dat, toen zij en vader indertijd mijn lieve Greta als kind hadden aangenomen U hebt gezegd: »Je hebt een Gode welgevallig werk gedaan door je het lot van dit arme meisje aan te trekken. Zegen zal er op je huis rusten.« Dat waren Uw eigen woorden.

Sluiten