Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Arm Vaderland."

ai lezende r.>i ik i.■ .i N;:i lv I-KKSrivAr;--Kaptsyh's töotteelstuk > ARM> .\£&Ï)E3K£, AND < meegesleept en dhr Voelde ik met !i.-vi win i;: '.-m:;.- , da-rcn In-;

hart fflH Hh RbH ^Sl^^l^Hira^^^Hn^^iidei ze1 ' Züidelijke m > i .

Ik meen; daarom, dat de ï.vn: - i- vp&Jhen in haar willen geslaagd is, n.1. om »Oorlog aan £§| Oorloge aanschouwelijk véór .te slcHï-Vf:

M i 'iB. 1'inun u'M.I

Wie eeft hartg*$^%en ' tÈ ^ van den oorlog heeft, zal bij, kennisjaai#r)g van het oorlogspel »ARM VADERLAND? van Mevrouw HOEKSTRA—Kapteyn: daarin nog v.'.< .;•■!■ 'ii

h,n, ■ i n* >li t ; ■ : : -■ in' ' ik' in de" -eigen

Cv^ötMï'^fi^,," ïooal* M vn»u HOEKSTRA^-Kaptej'li dat HH daar kan het niet ffinffi of bij góede-rolbezetting moet dit >stÖ£»diépen' -indruk'hwiè^n; ei^-^&^egengif zijn van WÊs militairismé''daadwerkelifktói-zin.

_' ' zeer vee' ' / " '•• 11 ik inzage génomen van > AjsM VADERL-AND- '•• . !• ''■•.•. Hokkvri;.y--;-K.:j• i.

Waar*^pj3elgen, jB^ÊBHiïBÊ^^BBÈ Hn^BHHffiffl^ oorlogi-aa^ den ^HHRHn^ffi moeten we >ARM VADERLAND? toeóien om z'n aangrijpende ta^^efelèn, déê-r^i de ellenden 'van ÏÏ^HSBUBBBBBêè natuurgetrouw weergevei))*'; .'Wij hopen gat het BH moge bijdragen^^C rampen als déze vo©/altijd onmogelijk H maken tm werischên 'het iUiaipm^ - veel succes toe,

■ Jos. l nm ,"j>É; •, V'; ■ ;i:.vUtei". v. !. r.c!;,;. Lr nu; te Groningen.

Sluiten