Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Arüesten, zonder contract en eten; n oo

ruwen, volgende dag vergeten.

Directeur, aan de loop

Potje bier, naar de bioskoop, "0'oo

Artiesten loopen nijdig rond, "0'oo

En beklagen zich bij de Bond. "o.oo

- / i.oo

VOOR RIEKA HOPPER.

Rieka — freule, chatelaine Van uw eiken-rijk bezit. Mogen wij u vergezellen Op uw frissche uchtend-rit? Mogen wij uw stijl waardeeren, Als ge na een hupsch ontbijt, Uwe edelgaande paarden Gansch bekoorlijk tandem rijdt?

Rieka, ranke amazone, Schenkt gij ons dan een verhaal, Over uwe liefste bloemen In uw zilver-fiere taal? Uw luchtige boutade Is bijzonder voor 'n man; De noblesse uwer woorden Maakt er een romance van.

Met de adel uwer gaven Voert gij ons tot Majesteit; In de wimpers uwer oogen Schittert ongenaakbaarheid. Laat ons nimmer schuchter lachen In uw cierlijk Koninkrijk; Lachend zijn we laffe stumpers, Schreiend bijna God-gelijk.

Sluiten