Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EINDELIJK GERED

W.elkom Burgers, in de Kamer Zijt ge voor uw taak gereed? Gij zult nu er voor gaan waken Dat ons Volk wat beter eet. Bij de vorige Regeering W.as 't treurig met de kost. Woorden we door uwe zorgen Van den voedselnood verlost? Zult ge stiptelijk volbrengen W.at ge plechtig hebt beloofd, W.aar uw kiezers aan de stembus Zich voor hebben uitgesloofd? Is 't uit met steenen gooien, Zijn de relletjes gedaan, Zijn er nu nog winkelruiten Of wat deuren in te slaan? Krijgt nu iedereen het zijne Uit den Vaderlandschen pot? Deelen we, door uwe wijsheid Allen nu hetzelfde lot? W.elkom Troelstra, welkom Wijnkoop Welkom Kolkman en ter Laan, Juffrouw Oroeneweg en Lokman W.elkom allen, pak maar aan! Is 't nu gedaan met praten En met harrewarrerij, Zijn de ruzietjes en geintjes Nu eens eindéUjk voorbij? Driemaal honderd duizend gulden. Kost gijlieden ons per jaar, Krijgen we voor onze duiten Deze keer eens puike waar? Geef ons nu in plaats van moties Varkenslappen of gehakt, Zorgt maar dat de kloeke bakker Krentenbollen voor ons bakt. Al uw prachtige principes Over loon en kapitaal, Geven wel kopy voor kranten Maar geen voedzaam middagmaal.

Sluiten