Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schrijft geen ingezonden stukken Maakt geen praats voor 'n loket, Zeurt niet over de bestellers Daarmee zijt ge niet gered.

Als ge snel gediend wilt wezen Geeft de Post dan hooger loon, Juichend zullen ze dan werken En 't gaat weer als gewoon.

Sluiten